• “Θα συνεχίσεις να με αγαπάς ακόμη και αν δεν κερδίσω;”!

    “Ο τίτλος ενός βιβλίου ισούται με χίλιες λέξεις” και ίσως ακόμη περισσότερες σελίδες. Ειδικά όταν πρόκειται για βιβλία που αφορούν σε παιδιά-αθλητές και στη σχέση τους με τους γονείς τους. “Θα συνεχίσεις να με αγαπάς ακόμη και αν δεν κερδίσω;”, τιτλοφορείται ένα ξενόγλωσσο βιβλίο, το οποίο αποτυπώνει την ανησυχία των μικρών (και των μεγάλων) σε ηλικία αθλητών για τη στάση των γονέων τους απέναντί τους.


    14 Απριλίου 2017