• Γονέας και παιδικός αθλητισμός!

    Ο ρόλος του γονέα στον παιδικό αθλητισμό εξαρτάται από δυο παράγοντες, τον τρόπο που τον αντιμετωπίζουν αλλά και τις προσδοκίες που έχουν σχετικά με την εξέλιξη του παιδιού τους.


    15 Σεπτεμβρίου 2016
  • Γονέας αθλητή : Συμπαραστάτης ή Επικριτής!

    Στα γήπεδα θα παρατηρήσει κανείς δυο κατηγορίες γονέων. Στην πρώτη ανήκουν γονείς που σιωπηλά υποστηρίζουν τα παιδιά τους και στη δεύτερη γονείς που θα ακούσεις να φωνάζουν και να κριτικάρουν απ’ την κερκίδα..


    29 Ιουνίου 2016