• Ο επαγγελματισμός δεν πάει πάντα με τις ικανότητες…

    Σημαντικό κομμάτι για την καριέρα ενός ποδοσφαιριστή σε υψηλό επίπεδο είναι ο επαγγελματισμός. Το ταλέντο και οι ικανότητες είναι κάτι που όλοι διαθέτουν. Άλλος βεβαίως λιγότερο, άλλος περισσότερο και άλλοι, όχι πολλοί, έχουν το "θείο χάρισμα".


    13 Ιουλίου 2016