• Αφυδάτωση και απόδοση σε θερμό περιβάλλον

    Μπαίνοντας στο καλοκαίρι, είναι καιρός να δώσουμε έμφαση και προσοχή στο γιατί επιβάλλεται οι αθλητές να διατηρούν τον οργανισμό τους σωστά υδατωμένο. Ο Αθανάσιος Δουληγέρης, διακεκριμένος διατροφολόγος, μιλά στο talentabout.gr και εξηγεί τις επιπτώσεις της αφυδάτωσης, ενώ δίνει συμβουλές για αθλητική απόδοση σε θερμό περιβάλλον.


    5 Ιουνίου 2016