• Ένα… app ανάδειξης ταλέντων! (photo)

    Μια ψηφιακή εφαρμογή που επιτρέπει σε παιδιά 13 έως 19 ετών να επιδείξουν το ταλέντο και την στατιστική πρόοδό τους στο ποδόσφαιρο, η οποία κάνει ήδη θραύση στην Γαλλία και εξαπλώνεται σε όλη την Ευρώπη.


    16 Ιανουαρίου 2020