• Συμπεριφορές γονέων στον αθλητισμό: Τα πρέπει και τα μη!

    Η στάση των γονέων στον αθλητισμό εξαρτάται κατά πολύ από τις προσδοκίες που οι ίδιοι έχουν, σχετικά με την εξέλιξη του παιδιού. Όποιος και αν είναι ο λόγος επιλογής κάποιου αθλήματος, τα παιδιά αποζητούν την αποδοχή και την επιβράβευση από τους γονείς αλλά και οι γονείς αποζητούν πολλές φορές συγκεκριμένα οφέλη.


    24 Μαΐου 2016