• Συνάντηση όλων των Εθνικών ομάδων!

    Οι προπονητές των “μικρότερων” Εθνικών Ομάδων συναντήθηκαν μεταξύ τους αλλά και τον κ. Φαν’τ Σιπ, προκειμένου να τεθεί σε νέα βάση το οργανωτικό πλάνο λειτουργίας τους και να καθοριστεί το πλαίσιο συνεργασίας των ομοσπονδιακών τεχνικών.


    23 Αυγούστου 2019